centrale termice, punere in functiune, autorizatie de functionare, iscir,

Caut instalator

Sunt instalator

Autorizatie de functionare la centralele termice pe gaz

     Centralele termice pe gaz se supun reglementarilor  ISCIR specificare in prescriptia tehnica A1/2002. Pentru a putea folosi in siguranta centrala termica pe gaz va trebui sa autorizati punerea in functiune a centralei doar cu firme autorizare  ISCIR. Fiecare pas al procesului de punere in functionare a centralei termice pe gaze vine insotit de acte necesare.

  • Process verbal punere in functiune a instalatiei de utilizare a gazului
  • Factura de achizitie centrala
  • Certificatul de garantie al centralei
  • Documentatia tehnica a centralei
  • Raportul de punere in functiune
  • Declaratia de conformitate emis de o firma autorizata ISCIR pentru instalatie de incalzire in conformitate cu Prescriptia Tehnica A1

     Autorizatia de functionare a centralei termice (AF) se acorda pentru o perioada de 2 ani de zile de la data emiterii. Dupa 2 ani de zile autorizatia trebuie prelungita prin efectuarea  Verificarii Tehnice Periodice (VTP) numai de o firma autorizata ISCIR. Verificarea Tehnica Periodica a centralei termice este obligatorie la fiecare 2 ani. Firma Instal Construct General este autorizata ISCIR pentru efectuarea VTP.

Produse recomandate